Препис-извлечение от Протокол №3 от 30. 12. 2007 година

Препис-извлечение от Протокол № 3 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на30.12.2007 г., на което са приети решения от Р № 40 до Р № 70 вкл. можете да изтеглите от тук.

Файлове: