Препис-извлечение от Протокол №2 от 22. 11. 2007 година

Препис-извлечение от Протокол № 2 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 22.11.2007 г., на което са приети решения от Р № 7 до Р № 39 вкл. можете да изтеглите от тук.

Файлове: