Препис-извлечение от Протокол № 1 от 12.11.2007 г.,

Препис-извлечение от Протокол № 1 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 12.11.2007 г., на което са приети решения от Р № 1 до Р № 6 вкл. можете да изтеглите от тук.

Файлове: