Препис-извлечение от Протокол № 49 от 27.09.2007 година

Препис-извлечение от Протокол № 49 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 27.09.2007 г., на което са приети решения от Р № 1305 до Р № 1337 вкл. можете да изтеглите от тук.

Файлове: