Препис-извлечение от Протокол №47 от 26. 07. 2007 година

Препис-извлечение от Протокол № 47 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 26.07.2007 г., на което са приети решения от Р № 1272 до Р № 1302 вкл. можете да изтеглите от тук.

Файлове: