Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в с.Долно Белево.

Информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в с.Долно Белево с възложител "БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ" ЕООД можете да видите тук.

Файлове: