Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води" в поземлен имот №149050, м.Голата чука, землището на с.Крепост, общ.Димитровград на Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации

Уведомлението за инвестиционно намерение от "Хоризонт Рент ЕООД" за "Изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води" в поземлен имот №149050, м.Голата чука, землището на с.Крепост, общ.Димитровград на Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили можете да видите тук.

Файлове: