Обява за открит обществен достъп до информация, относно актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4 от ЗООС на Неохим АД.

Обявата за открит обществен достъп до информация, относно актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4  от ЗООС на Неохим АД за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал можете да видите тук.

Файлове: