Уведомление за инвестиционно предложение от "СТАВИО" ООД за Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 21052.339.38 и 21052.339.39, м.Дурхана, гр.Димитровград с цел отреждането на имотите за "производствени и складови дейности".

Обявата за инвестиционно намерение за: Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 21052.339.38 и 21052.339.39, м.Дурхана, гр.Димитровград с цел отреждането на имотите за "производствени и складови дейности" можете да видите тук.

Файлове: