Уведомление за инвестиционно предложение:"Изграждане на Базова станция №6278 върху съществуваща кула, находяща се в поземлен имот №055089 в землището на с.Крум, общ.Димитровград, обл.Хасково

     Обява на "Теленор България"ЕАД  за инвестиционно намерение:"Изграждане на Базова станция № 6278 върху съществуваща кула в поземлен имот № 055089 в землището на с.Крум, общ.Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.  

Файлове: