Уведомление за инвестиционно предложение на "Кариер" ЕООД за "АВТОКОМПЛЕКС" в пи.21052.1.103 - местност "Голямата чука" землището на гр.Димитровград , обл.Хасково.

Обявата за Уведомление за инвестиционно предложение на "Кариер" ЕООД за "АВТОКОМПЛЕКС" в пи.21052.1.103 - местност "Голямата чука" землището на гр.Димитровград , обл.Хасково можете да видите тук.

Файлове: