Уведомление за инвестиционно намерение от ЕМЕС ОЛИВИЕ ЕООД за "Изграждане на склад за хранителни стоки и разфасовка на маслини" в поземлен имот с №149049 в местност "Голата Чука", землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно намерение от ЕМЕС ОЛИВИЕ ЕООД за "Изграждане на склад за хранителни стоки и разфасовка на маслини" в поземлен имот с №149049 в местност "Голата Чука", землището на с.Крепост, общ.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: