Уведомление за инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на базова станция №6352 в имот с УПИ VII-246, кв.35 по плана на с.Странско, ул. "Атанас Узунов" №12, общ.Димитровград

Обявата за инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на базова станция №6352 в имот с УПИ VII-246, кв.35 по плана на с.Странско, ул. "Атанас Узунов" №12, общ.Димитровград, можете да видите тук.

Файлове: