Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м.Герен дору - между кадастрални райони №№ 336.337 и 335, и 338, и връзка с улична мрежа на кв.Габера по КК на гр.Димитровград.

Информацията касаеща Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м.Герен дору - между кадастрални райони №№ 336.337 и 335, и 338, и връзка с улична мрежа на кв.Габера по КК на гр.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: