Уведомление за инвестиционно намерение на МАКС ТЕЛЕКОМ за преустройство на съществуваща базова станция №2064 "Благоев", гр.Димитровград, бул.Д.Благове №26, вх.Г.

Уведомлението за инвестиционно намерение на МАКС ТЕЛЕКОМ за преустройство на съществуваща базова станция №2064 "Благоев", гр.Димитровград, бул.Д.Благове №26, вх.Г. можете да видите тук.

Файлове: