Уведомление за инвестиционно намерение на МАКС ТЕЛЕКОМ за преустройство на съществуваща базова станция №2077 "Планета", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №15

Уведомлението за инвестиционно намерение на МАКС ТЕЛЕКОМ за преустройство на съществуваща базова станция №2077 "Планета", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №15 можете да видите тук.

Файлове: