Уведомление за инвестиционно намерение на "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД за преустройство на съществуваща базова станция №2080 "Пазара", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №3, вх.А.

Уведомлението за инвестиционно намерение на "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД за преустройство на съществуваща базова станция №2080 "Пазара", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №3, вх.А можете да видите тук.

Файлове: