"Изграждане на инсталация за пълнене на смесен тор в биг бегси " към обект "Цех за производство на смесени торове" с възложител "НЕОХИМ" АД Димитровград

Уведомлението за инвестиционно намерение за "Изграждане на инсталация за пълнене на смесен тор в биг бегси "към обект "Цех за производство на смесени торове"  с възложител "НЕОХИМ" АД Димитровград можете да видите тук.

Файлове: