Изготвяне на комплексна инициатива по чл.150 от ЗУТ за ПУП-ИПЗ за ПИ 149012, 149013, 1490 4, 149015, м. "Гола Чука" землището на с.Крепост, община Димитровград и инвест. проект за изграждане на предприятие за сглобяване на кабелни инсталации за автомобили

Уведомлението за инвестиционно намерение за "Изготвяне на комплексна инициатива по чл.150 от ЗУТ за ПУП-ИПЗ за ПИ 149012, 149013, 149014, 149015, м. "Гола Чука", землището на с.Крепост, община Димитровград и инвестиционен проект за изграждане на предприятие за асамблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили" можете да видите тук.

Файлове: