Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД за "Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци в имот с идентификатор 21052.1007.87, гр.Димитровград, кв.Марийно можете да видите тук.

Файлове: