Временно ограничаване ползване за движение на МПС за нормалното протичане на дефиле на абитуриенти на открита сцена на площад България, град Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д

 

 

№ РД-06-704

 

Димитровград 14.05.2016 година

 

        

            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и за нормалното протичане на дефиле на абитуриенти на открита сцена на площад България, град Димитровград,

 

 

Н А Р Е Ж ДА М:

 

 

         Временно ограничаване ползване за движение на МПС:

 

  • ул. „Цар Симеон” в участък от бл. №3 до бл. №5 (север от Административна сграда на Районен съд, Димитровград от о.т. 780 до о.т. 751) и паркинг зад Общинска администрация за времето:

 

 

  • от 17:00 ч. до 21:00 ч. на 24.05.2016 г.;
  • от 18:00 ч. до 21:00 ч. на 25.05.2016 г.;
  • от 18:00 ч. до 21:00 ч. на 26.05.2016 г.;
  • от 17:00 ч. до 21:00 ч. на 29.05.2016 г.;

 

            Изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР град Димитровград, Директор ОП „ОКДПО” и Общинска полиция към Община Димитровград.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венета Стоименова  – Секретар на Община Димитровград.

 

 

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

ИВО ДИМОВ                                                            

Кмет на Община  Димитровград