О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

О Б Я В А

НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 16.05.2016г. до 07.06.2016г.

 

 

Със заповед № ОХ-2/05.01.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища

1.Във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

- За 61 механизирана бригада- 220 длъжности .

- За 2 механизирана бригада- 130 длъжности .

         2.Във военни формирования в състава на Военноморските Сили :

  • Варна и Бургас-124 длъжности.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурса  може да получите в офиса за военен отчет на Общинска администрация или на телефон 0391 33060