Решение № 41/12.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 41
Димитровград, 12.09.2015г.

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” (партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ; партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ”; партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ) за участие в изборите за кметове на кметства в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

 

Постъпило е заявление за регистрация на местна коалиция  „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” (партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ; партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ”; партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ) с Вх.№39/12.09.2015г., подписано от Цанко Николов Сталев в качеството му на представляващ местната коалиция, за участие в изборите за кметове на кметства  с.Бодрово, с.Брод, с.Бряст, с.Воден, с.Върбица, с.Голямо Асеново, с.Горски извор, с.Длъгнево, с.Добрич, с.Долно Белево, с.Здравец, с.Злато поле, с.Каснаково, с.Крепост, с.Крум, с.Малко Асеново, гр.Меричлери, с.Радиево, с.Скобелево, с.Сталево, с.Странско, с.Черногорово, с.Ябълково  в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

 

Заявлението и приложените към него писмени документи отговарят на изискванията на чл.148 от Изборния кодекс и раздел IV oт Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК.

 

На основание: чл.87, ал.1, т.13 във връзка с чл.148 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия, гр.Димитровград

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира местна коалиция „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” (партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ; партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ”; партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ)  за участие в изборите за кметове на кметства  с.Бодрово, с.Брод, с.Бряст, с.Воден, с.Върбица, с.Голямо Асеново, с.Горски извор, с.Длъгнево, с.Добрич, с.Долно Белево, с.Здравец, с.Злато поле, с.Каснаково, с.Крепост, с.Крум, с.Малко Асеново, гр.Меричлери, с.Радиево, с.Скобелево, с.Сталево, с.Странско, с.Черногорово, с.Ябълково  в община Димитровград, които ще се проведат на 25 октомври 2015г.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед