Решение № 39/12.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 39
Димитровград, 12.09.2015г.

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” (партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ; партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ”; партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ) за участие в изборите за общински съветници в община Димитровград на 25 октомври 2015г..

Постъпило е заявление за регистрация на местна коалиция  „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” (партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ; партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ”; партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ) с Вх.№37/12.09.2015г., подписано от Цанко Николов Сталев в качеството му на представляващ местната коалиция, за участие в изборите за общински съветници  в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Заявлението и приложените към него писмени документи отговарят на изискванията на чл.148 от Изборния кодекс и раздел IV oт Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК.

На основание: чл.87, ал.1, т.13 във връзка с чл.148 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия, гр.Димитровград

Р Е Ш И:

 

Регистрира местна коалиция „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” (партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ; партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ”; партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ)  за участие в изборите за общински съветници  в община Димитровград, които ще се проведат на 25 октомври 2015г.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед