Решение № 38/12.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 38
Димитровград, 12.09.2015г.

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Постъпило е заявление от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” с Вх.№36/12.09.2015г., подписано от Бахар Мехмед Юсуф – преупълномощена да представлява партията за участие в изборите за общински съветници  в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Заявлението и приложените към него писмени документи отговарят на изискванията на чл.147 ал.1 – 5 от Изборния кодекс и раздел III oт Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК.

На основание: чл.87, ал.1, т.12, чл.147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия, гр.Димитровград

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници  в община Димитровград, които ще се проведат на 25 октомври 2015г.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед