Решение № 37/12.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 37
Димитровград, 12.09.2015г.

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Димитровград за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г.

На основание: чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл.85, ал.6 на Изборния кодекс и т.2 от Решение № 1984-/МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, след като взе предвид, че Заповед № РД-06-1520/01.09.2015г. на кмета на община Димитровград е  влязла в сила на 05.09.2015г. и с нея са образувани 91 броя избирателни секции за произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., Общинската избирателна комисия-Димитровград,

 

Р Е Ш И:

Определя броя на членовете на секционните избирателни комисии  за произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. на територията на община Димитровград за всяка избирателна секция, както следва:

Име на населено място

         Секция №        

Брой членове

Димитровград

№ 260900001

9

Димитровград

№ 260900002

9

Димитровград

№ 260900003

9

Димитровград

№ 260900004

7

Димитровград

№ 260900005

9

Димитровград

№ 260900006

9

Димитровград

№ 260900007

9

Димитровград

№ 260900008

9

Димитровград

№ 260900009

9

Димитровград

№ 260900010

9

Димитровград

№ 260900011

9

Димитровград

№ 260900012

9

Димитровград

№ 260900013

9

Димитровград

№ 260900014

9

Димитровград

№ 260900015

9

Димитровград

№ 260900016

9

Димитровград

№ 260900017

9

Димитровград

№ 260900018

9

Димитровград

№ 260900019

9

Димитровград

№ 260900020

9

Димитровград

№ 260900021

9

Димитровград

№ 260900022

9

Димитровград

№ 260900023

9

Димитровград

№ 260900024

9

Димитровград

№ 260900025

9

Димитровград

№ 260900026

9

Димитровград

№ 260900027

9

Димитровград

№ 260900028

9

Димитровград

№ 260900029

9

Димитровград

№ 260900030

9

Димитровград

№ 260900031

9

Димитровград

№ 260900032

9

Димитровград

№ 260900033

9

Димитровград

№ 260900034

7

Димитровград

№ 260900035

7

Димитровград

№ 260900036

9

Димитровград

№ 260900037

9

Димитровград

№ 260900038

9

Димитровград

№ 260900039

9

Димитровград

№ 260900040

9

Димитровград

№ 260900041

9

Димитровград

№ 260900042

9

Димитровград

№ 260900043

9

Димитровград

№ 260900044

9

Димитровград

№ 260900045

9

Димитровград

№ 260900046

9

Димитровград

№ 260900047

9

Димитровград

№ 260900048

9

Димитровград

№ 260900049

9

Димитровград

№ 260900050

9

Димитровград

№ 260900051

9

Димитровград

№ 260900052

7

Димитровград

№ 260900053

7

Димитровград

№ 260900054

9

Димитровград

№ 260900055

9

Димитровград

№ 260900056

9

Димитровград

№ 260900057

9

Димитровград

№ 260900058

9

Димитровград

№ 260900059

7

с.Злато поле

№ 260900060

7

с. Райново

№ 260900061

7

с. Добрич

№ 260900062

7

с. Добрич

№ 260900063

7

с. Каснаково

№ 260900064

7

с.Светлина

№ 260900065

7

с. Горски Извор

№ 260900066

7

с. Горски Извор

№ 260900067

9

с.Крум

№ 260900068

7

с.Ябълково

№ 260900069

7

с.Ябълково

№ 260900070

9

с. Сталево

№ 260900071

7

с.Скобелево

№ 260900072

7

с. Върбица

№ 260900073

7

с. Бодрово

№ 260900074

7

с.Великан

№ 260900075

7

гр. Меричлери

№ 260900076

7

гр. Меричлери

№ 260900077

7

гр. Меричлери

№ 260900078

9

с.Длъгнево

№ 260900079

7

с.Крепост

№ 260900080

9

с.Крепост

№ 260900081

9

с. Черногорово

№ 260900082

9

с.Воден

№ 260900083

7

с.Бряст

№ 260900084

7

с. Здравец

№ 260900085

7

с. Странско

№ 260900086

7

с. Радиево

№ 260900087

9

с. Голямо Асеново

№ 260900088

7

с. Малко Асеново

№ 260900089

7

с. Брод

№ 260900090

9

с.Долно Белево

№ 260900091

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо         -           759 члена

Решението да се обяви по реда на чл.87 ал.2 от Изборния кодекс и копие от него да се изпрати на община Димитровград. 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед