Решение № 36/12.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 36
Димитровград, 12.09.2015г.

ОТНОСНО: Определяне и обявяване на единни номера на избирателните секции на територията на община Димитровград за произвеждане на изборите за общински съветници и  кметове и национален  референдум на 25 октомври 2015г.

На основание чл. 87, ал.1, т.7 във връзка с чл.85, ал.6  от Изборния кодекс, както и т.5 от Решение № 1530-/МИ/НР от 20.08.2015 г. на ЦИК и Заповед № РД-06-1520/01.09.2015 г. на кмета на община Димитровград, влязла в сила на 05.09.2015г., с която са образувани 91 броя избирателни секции за произвеждането на  избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., Общинската избирателна комисия-Димитровград,

Р Е Ш И:

 

Определя и обявява единни номера на образуваните 91 броя избирателни секции на територията на община Димитровград за произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., както следва:

Име на населено място

Секция №

Димитровград

№ 260900001

Димитровград

№ 260900002

Димитровград

№ 260900003

Димитровград

№ 260900004

Димитровград

№ 260900005

Димитровград

№ 260900006

Димитровград

№ 260900007

Димитровград

№ 260900008

Димитровград

№ 260900009

Димитровград

№ 260900010

Димитровград

№ 260900011

Димитровград

№ 260900012

Димитровград

№ 260900013

Димитровград

№ 260900014

Димитровград

№ 260900015

Димитровград

№ 260900016

Димитровград

№ 260900017

Димитровград

№ 260900018

Димитровград

№ 260900019

Димитровград

№ 260900020

Димитровград

№ 260900021

Димитровград

№ 260900022

Димитровград

№ 260900023

Димитровград

№ 260900024

Димитровград

№ 260900025

Димитровград

№ 260900026

Димитровград

№ 260900027

Димитровград

№ 260900028

Димитровград

№ 260900029

Димитровград

№ 260900030

Димитровград

№ 260900031

Димитровград

№ 260900032

Димитровград

№ 260900033

Димитровград

№ 260900034

Димитровград

№ 260900035

Димитровград

№ 260900036

Димитровград

№ 260900037

Димитровград

№ 260900038

Димитровград

№ 260900039

Димитровград

№ 260900040

Димитровград

№ 260900041

Димитровград

№ 260900042

Димитровград

№ 260900043

Димитровград

№ 260900044

Димитровград

№ 260900045

Димитровград

№ 260900046

Димитровград

№ 260900047

Димитровград

№ 260900048

Димитровград

№ 260900049

Димитровград

№ 260900050

Димитровград

№ 260900051

Димитровград

№ 260900052

Димитровград

№ 260900053

Димитровград

№ 260900054

Димитровград

№ 260900055

Димитровград

№ 260900056

Димитровград

№ 260900057

Димитровград

№ 260900058

Димитровград

№ 260900059

с.Злато поле

№ 260900060

с. Райново

№ 260900061

с. Добрич

№ 260900062

с. Добрич

№ 260900063

с. Каснаково

№ 260900064

с.Светлина

№ 260900065

с. Горски Извор

№ 260900066

с. Горски Извор

№ 260900067

с.Крум

№ 260900068

с.Ябълково

№ 260900069

с.Ябълково

№ 260900070

с. Сталево

№ 260900071

с.Скобелево

№ 260900072

с. Върбица

№ 260900073

с. Бодрово

№ 260900074

с.Великан

№ 260900075

гр. Меричлери

№ 260900076

гр. Меричлери

№ 260900077

гр. Меричлери

№ 260900078

с.Длъгнево

№ 260900079

с.Крепост

№ 260900080

с.Крепост

№ 260900081

с. Черногорово

№ 260900082

с.Воден

№ 260900083

с.Бряст

№ 260900084

с. Здравец

№ 260900085

с. Странско

№ 260900086

с. Радиево

№ 260900087

с. Голямо Асеново

№ 260900088

с. Малко Асеново

№ 260900089

с. Брод

№ 260900090

с.Долно Белево

№ 260900091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решението да се обяви по реда на чл.87 ал.2 от Изборния кодекс и копие от него да се изпрати на община Димитровград. 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед