Решение № 35/12.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


 

РЕШЕНИЕ  № 35
Димитровград, 12.09.2015г.

 

ОТНОСНО: Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Димитровград за произвеждане на изборите за общински съветници и  кметове на 25 октомври 2015г.

На основание чл.87 ал.1 т.3 от Изборния кодекс, Решение № 1962-МИ/07.09.2015г. на ЦИК и Писмо вх.№ 35/11.09.2015г. на община Димитровград, към което са приложени номерата на населените места на територията на общината по ЕКАТТЕ, Общинската избирателна комисия-Димитровград,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя и обявява № 2609 на многомандатен избирателен район за избор на общински съветници, обхващащ територията на община Димитровград на изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 25.10.2015г.

2. Определя и обявява № 2609 на едномандатен избирателен район за избор на кмет на община, обхващащ територията на община Димитровград на изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 25.10.2015 г.

3. Определя и обявява номера на едномандатни избирателни райони за избор на кмет на кметство, обхващащи територията на съответното кметство, на изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 25.10.2015г., както следва:

 

              № 260931156 - Кметство с.Злато поле;

              № 260921539 - Кметство с.Добрич;

              № 260936573 - Кметство с.Каснаково;

              № 260917141 - Кметство с.Горски извор;

              № 260939966 - Кметство с.Крум;

              № 260987076 - Кметство с.Ябълково;

              № 260968669 - Кметство с.Сталево;

              № 260966831 - Кметство с.Скобелево;

             № 260976087 - Кметство с.Върбица;

              № 260904844 - Кметство с.Бодрово;

              № 260947843 - Кметство гр.Меричлери;

             № 260921258 - Кметство с.Длъгнево;

              № 260939668 - Кметство с.Крепост;

              № 260981092 - Кметство с.Черногорово;

              № 260911644 - Кметство с.Воден;

              № 260906762 - Кметство с.Бряст;

              № 260930658 - Кметство с.Здравец

              № 260969691 - Кметство с.Странско;

              № 260961368 - Кметство с.Радиево;

              № 260915792 - Кметство с.Голямо Асеново;

              № 260946543 - Кметство с.Малко Асеново;

              № 260906547 - Кметство с.Брод;

              № 260922561 - Кметство с.Долно Белево;

 

Решението да се обяви по реда на чл.87 ал.2 от Изборния кодекс и копие от него да се изпрати на община Димитровград за огласяване чрез излагане на подходящи места в общинския център и кметствата. 

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед