Решение № 12/08.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 12
Димитровград, 08.09.2015г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ” за участие в изборите за общински съветници в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Постъпило е заявление от партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ” с Вх.№11/08.09.2015г., подписано от Тодор Петков Каваков -представляващ партията пред ОИК-Димитровград, за участие в изборите за общински съветници в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Заявлението и приложените към него писмени документи отговарят на изискванията на чл.147 ал.1 – 5 от Изборния кодекс и раздел III oт Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК

На основание: чл.147 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия, гр.Димитровград

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ” за участие в изборите за общински съветници в община Димитровград, които ще се проведат на 25 октомври 2015г.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед