Решение № 7/07.09.2015

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ № 7
Димитровград от 07.09.2015г.

ОТНОСНО: Регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите за кмет на община в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Постъпило е заявление от ПП ГЕРБ с Вх.№6/07.09.2015г., подписано от Кирчо Жеков Кирев-представляващ партията, за участие в изборите за кмет на община в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Заявлението и приложените към него писмени документи отговарят на изискванията на чл.147 ал.1 – 5 от Изборния кодекс и раздел III oт Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК

На основание: чл.147 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия, гр.Димитровград

Р Е Ш И:  

 

Регистрира  ПП ГЕРБ за участие в изборите за кмет на община в община Димитровград, които ще се проведат на 25 октомври 2015г.

 

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед

 

Дата/Час на обявяване на Решението: 07.09.2015г. 18.00 ч.