Решение № 5/07.09.2015

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 5
Димитровград от 07.09.2015г.

 

ОТНОСНО: Маркиране на печатите на ОИК-Димитровград.

На основание: т.3 от Решение 1517-МИ от 12.08.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – гр.Димитровград

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Определя Румен Гъбов - член на комисията, съвместно с председателя на ОИК да маркират по уникален начин печатите на ОИК- Димитровград /3бр./.

За маркирането на печатите да се състави отделен протокол, подписан от всички членове на комисията.

 

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед


Дата/Час на обявяване на Решението: 07.09.2015г. 18.00 ч.