Решение № 4/07.09.2015

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 4
Димитровград от 07.09.2015г.

 

ОТНОСНО: Определяне на специалист-експерт и технически сътрудник към ОИК-Димитровград.

На основание: т.8 от Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – гр.Димитровград

 

Р Е Ш И:

 

Определя Донка Колева Тенева за специалист-експерт и Галя Недялкова Делчева за технически сътрудник с месечно възнаграждение, съгласно т.8 от Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015г. на ЦИК.

 

Решението да се изпрати на кмета на Община Димитровград за сключване на договори с определените лица.

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед


Дата/Час на обявяване на Решението: 07.09.2015г. 18.00 ч.