Решение № 3/07.09.2015

РЕШЕНИЕ
№ 3
Димитровград от 07.09.2015г.

 

ОТНОСНО: Определяне на членове на комисията, които да подписват документи при отсъствие на председател, заместник-председател и секретар на ОИК

На основание: чл.85, ал.8 от Изборния кодекс и т.11 от Решение №1910-МИ/НР от 04.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – гр.Димитровград

 

Р Е Ш И:

 

Определя следните членове на комисията, които да подписват документи при едновременно отсъствие на председателя и секретаря, заедно със заместник-председателя на комисията – Десислава Николаева Костова и Добромир Коев Якимов, поотделно

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед


Дата/Час на обявяване на Решението: 07.09.2015г. 18.00 ч.