Решение № 2/07.09.2015

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ № 2

Димитровград от 07.09.2015г.

 

ОТНОСНО: Определяне на място за обявяване решенията на ОИК

На основание: т.14 от Решение № 1910-МИ/НР от 04.09.2015г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – гр. Димитровград

 

Р Е Ш И:

 

Определя място за обявяване на решенията на комисията – фоайето на западния вход на сградата на Общинска администрация-Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15 откъм зала „Гросето”, което да се обозначи по начин, показващ предназначението му.

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед

 


Дата/Час на обявяване на Решението: 07.09.2015г. 18.00 ч.