Състав на Общинска избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Вълчев Гавазов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Михаил Стойков Георгиев

СЕКРЕТАР:

Филиз Хюсеин Ахмед

ЧЛЕНОВЕ:

Добромир Коев Якимов

 

Божидар Веселинов Туртов

 

Бойчо Георгиев Бойчев

 

Велина Бончева Вълева

 

Десислава Николаева Костова

 

Антония Маринова Славова

 

Румен Димчев Гъбов

 

Антония Делчева Делчева