IBAN

Въведeн e IBAN в съответствие с изискванията на Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международния номер на банковите сметки и кодове
БНБ предостави на община Димитровград следните нови номера на банковите сметки и нов банков идентификационен код (BIC) на БНБ:

ТБ “Хеброс” АД

                                BIC – ACBP BG 2P
                                БАЕ – АСВР 7527
IBAN за приходи :BG77 ACBP 7527 8482 3593 00

Кодове за вид плащане:попълва се задължително в реквизит “вид плащане”на платежния документ според вида на приходите
           44 21 00  Данък върху недвижимите имоти
           44 22 00  Данък върху наследствата
           44 23 00  Данък бърху превозните средства
           44 24 00  Такса за битови отпадъци
           44 25 00  Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
             44 34 00  Други данъци
             44 37 00  Вноски от приходи на общински предприятия и институции
             44 40 00  Нетни приходи от продажби на услуги,
                             стоки и продукция
             44 41 00  Приходи от наем на имущество
             44 42 00  Приходи от наем на земя
             44 43 00  Приходи от лихви по текущи банкови сметки
             44 44 00  Приходи от лихви по срочни депозити
             44 48 00  Дивидент
             44 49 00  Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани бещи
             44 51 00  Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
             44 52 00  Дарения,помощи и други получени суми от чужбина
             44 55 00  Приходи от продажба на дълготрайни материални активи
            44 56 00  Приходи от продажба на земя
            44 57 00  Приходи от концесии
            44 58 00  Приходи от ликвидиране на общински предприятия
            44 59 00  Приходи от продажба на нематериални активи
            44 65 00  Глоби,санкции и неустойки,хаказателни лихви,обезщетения и начети
            44 70 00  Други неданъчни приходи
            44 80 01  Такси за технически услуги
            44 80 02  Такси за ползване на детски градини
            44 80 03  Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване
            44 80 04  Такси за ползване на детски лагери и други по социален отдих
            44 80 05  Такси заползване на домашен патронаж и други социален услуги
            44 80 06  Такси за добив на кариерни материали
            44 80 07 Такси за административни услуги
            44 80 08  Такси за ползване на пазари,тържища и др.
            44 80 09  Такси за ползване на полудневни детски градини
            44 80 10  Такси за ползване на общежития и други по образование
            44 80 11  Такси за гробни места
            44 80 12  Туристически такси
            44 80 90  Други общински такси
            44 80 81  Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

  IBAN за бюджетна разплащателна сметка:
                            BG37 ACBP 7527 3181 7116 00

IBAN за набирателна сметка за отчитане на временно постъпили чужди средства:
                         BG10 ACBP 7527 3381 7116 33

IBAN за специалните сметка за приходите по приватизация
                        BG21 ACBP 7527 3281 7116 13

IBAN за фонд за инвестиции и дълготрайни активи
                       BG43 ACBP 7527 3281 7116 05

Идентификаторите са в сила от 05.06.2006 година.

Последна промяна: 07:29:07, 9 Март 2020

Още новини

Обява Дни на поезията 2022

198

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ПРИЕМА   Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2022г.   Национална литературна награда „Пеньо…

Заместник-министър Деляна Иванова на среща с общинското ръководство по проблемите на ВиК

424

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова, областният управител Катя Панева, кметът Иво Димов, председателят на ОбС-Димитровград Гергана Кръстева и представители на съветническите групи проведоха почти двучасова среща за обсъждане на тежкото състояние на ВиК-Димитровград. ВиК-Димитровград не може да покрие сметките си за ток, които за ноември и декември…

Кметът Иво Димов дари първото бебе в община Димитровград

121

Днес първото бебе родено в община Димитровград през 2022 година по вече утвърдена традиция получи подаръци от кмета на общината Иво Димов. Заради противоепидемичните мерки даровете бяха изпратени на малката Иванка, която се роди на 2 януари в 20.35ч. 3100кг., 50 см. в МБАЛ "Св. Екатерина" под грижите на екипа…

Галерия “Петко Чурчулиев” спечели проект за издаване на юбилеен каталог и кратък филм по случай 60 години от създаването си

58

Художествена галерия “Петко Чурчулиев” в Димитровград спечели пореден проект към Национален фонд „Култура“, който ще реализира съвместно с катедра „Плакат и Визуални комуникации“ към НХА. Проектът е на стойност 22 120 лв., от които 17 770 лв. са финансирани от Национален фонд „Култура“ чрез програма „Визуални изкуства“, а останалите 4…

Към всички новини