IBAN

Въведeн e IBAN в съответствие с изискванията на Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международния номер на банковите сметки и кодове
БНБ предостави на община Димитровград следните нови номера на банковите сметки и нов банков идентификационен код (BIC) на БНБ:

ТБ “Хеброс” АД

                                BIC – ACBP BG 2P
                                БАЕ – АСВР 7527
IBAN за приходи :BG77 ACBP 7527 8482 3593 00

Кодове за вид плащане:попълва се задължително в реквизит “вид плащане”на платежния документ според вида на приходите
           44 21 00  Данък върху недвижимите имоти
           44 22 00  Данък върху наследствата
           44 23 00  Данък бърху превозните средства
           44 24 00  Такса за битови отпадъци
           44 25 00  Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
             44 34 00  Други данъци
             44 37 00  Вноски от приходи на общински предприятия и институции
             44 40 00  Нетни приходи от продажби на услуги,
                             стоки и продукция
             44 41 00  Приходи от наем на имущество
             44 42 00  Приходи от наем на земя
             44 43 00  Приходи от лихви по текущи банкови сметки
             44 44 00  Приходи от лихви по срочни депозити
             44 48 00  Дивидент
             44 49 00  Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани бещи
             44 51 00  Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
             44 52 00  Дарения,помощи и други получени суми от чужбина
             44 55 00  Приходи от продажба на дълготрайни материални активи
            44 56 00  Приходи от продажба на земя
            44 57 00  Приходи от концесии
            44 58 00  Приходи от ликвидиране на общински предприятия
            44 59 00  Приходи от продажба на нематериални активи
            44 65 00  Глоби,санкции и неустойки,хаказателни лихви,обезщетения и начети
            44 70 00  Други неданъчни приходи
            44 80 01  Такси за технически услуги
            44 80 02  Такси за ползване на детски градини
            44 80 03  Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване
            44 80 04  Такси за ползване на детски лагери и други по социален отдих
            44 80 05  Такси заползване на домашен патронаж и други социален услуги
            44 80 06  Такси за добив на кариерни материали
            44 80 07 Такси за административни услуги
            44 80 08  Такси за ползване на пазари,тържища и др.
            44 80 09  Такси за ползване на полудневни детски градини
            44 80 10  Такси за ползване на общежития и други по образование
            44 80 11  Такси за гробни места
            44 80 12  Туристически такси
            44 80 90  Други общински такси
            44 80 81  Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

  IBAN за бюджетна разплащателна сметка:
                            BG37 ACBP 7527 3181 7116 00

IBAN за набирателна сметка за отчитане на временно постъпили чужди средства:
                         BG10 ACBP 7527 3381 7116 33

IBAN за специалните сметка за приходите по приватизация
                        BG21 ACBP 7527 3281 7116 13

IBAN за фонд за инвестиции и дълготрайни активи
                       BG43 ACBP 7527 3281 7116 05

Идентификаторите са в сила от 05.06.2006 година.

Последна промяна: 07:29:07, 9 Март 2020

Още новини

Одобрен е проект на Общината за ремонт на двора на училището в кв.Черноконево

123

Проект за ремонт на дворното пространство на Обединено училище "Св.Св.Кирил и Методий" на Община Димитровград бе одобрен от МОН. Финансирането е в размер на 155 000лв. за изграждане на спортна площадка и комбинирани игрища за баскетбол, волейбол и футбол в училището в кв.Черноконево. Средствата са отпуснати по Програмата за изграждане…

Програмата за 75 годишнината на Димитровград

1562

Със специално лого създадено за годишнината на Димитровград от дизайнера-график Тома Гълов Димитровград ще посрещне своята 75-та годишнина. Стъпващ върху концепцията за поколенията изграждащи града, вплетени в две отворени длани логото на Димитровград за годишнината напълно покрива слогана "Обърнат към бъдещите поколения". Програмата за празника на Димитровград отново предлага богата…

Четвърто за сезона пръскане против кърлежи и комари

91

През настоящата седмица Община Димитровград планира да извърши обработка на тревни площи против кърлежи, а в началото на следващата седмица предстои дезинсекция срещу имаго и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи – IV етап. Предварително определените дати са: 19.08.22г.(петък), 20.08.22г.(събота) и 21.08.22г.(неделя) – обработка на тревни…

Басейн "Химик" ще затвори във вторник и сряда за профилактика

71

На 16 и 17 август 2022г. басейн "Химик" ще бъде затворен, за да му бъде извършена профилактика. Любителите на водните спортове могат да заповядат отново на 18.08.2022г. (четвъртък) когато съоръжението отново ще работи с редовното си работно време от 10.00 до 19.00ч. всеки ден. За десета поредна година цените на…

Към всички новини