Решение № 1081 от 22.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1081
от 22.02.2007 г.
 
 
На основание чл.17 ал.1 т.5 и чл. 21 ал.1 т.13 и т.23 от ЗМСМА
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
           
1.     Определя терен за поставяне на художествената скулптура “Полет”, с автор Станчо Ганев, в кв. 164 (най-източната част на площада пред кино “Медея”) по плана на Димитровград, със средства- дарения от общинските съветници, в чест на 60-годишнината на град Димитровград.
2.     Възлага на Председателя на Общински съвет-Димитровград събирането на даренията от общинските съветници и цялостната организация по правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 30 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                            ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/