РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


№ 1

от 07.11.2003 г.
Общинският съвет на община Димитровград избира за председателстващ заседанието на съвета общинския съветник Минко Милков Минков.


Участвали в гласуването - 33 общински съветници, от които “за” - 33, “против” - 0; “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /М.МИНКОВ/