РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 11.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


№ 5

от 07.11.2003 г.
Общинският съвет на община Димитровград избира за председател на временната комисия по провеждане таен избор за председател на Общинския съвет Данчо Жеков Данев.


Участвали в гласуването - 27 общински съветници, от които “за” - 19, “против” - 5; “въздържали се” - 3.ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС:
/М.МИНКОВ/