Промяна на Наредба № 21

Общински съвет – Димитровград изменя чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Димитровград, както следва:

-         ал. 1 - Комисията по чл. 5 се състои от Председател и осем члена;

-         ал. 2 - Общинският съвет номинира петима общински съветници за членове на комисията. Кметът на Общината номинира един представител на общинска администрация, носителят на почетното звание „Учител на годината, носителят на наградата „Треньор на годината” и един представител на отдел ”Закрила на детето”.