ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПЪРВОТО ЗА 2007 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПРОЕКТ!
 
ПОКАНА
 
На основание чл. 23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
СВИКВАМ
 
на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград на 25.01.2007 г. /четвъртък/,
от 9.15 часа, в многофункционалната зала на общината,
бул. “Г. С. Раковски” № 15 при следния
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.Докладна записка вх. №100-22-01/11.01.07 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно Доклад на комисия от проведения публичен конкурс за продажба на обект “Бивша детска градина “Вела Пеева”- гр. Димитровград, ул. “Сливница” 23
 
2. Докладна записка вх. № 100-22-02/18.01.07 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно приемане Годишен план за работа на ОАП-Димитровград през 2007 г.
 
3. Обявяване на техническа грешка вх. № 100-00-91/27.12.06 г. (изх. № 06-00-453/27.12.06 г.) в проекта за решение на докладна записка вх. № 06-00-453/12.12.06 г., на основание чл. 87 от Правилника за работа на ОбС-Димитровград
 
4. Докладна записка вх. № 100-00-28/15.01.07 г. (изх. № 06-00-23/15.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно изменение на Решение № 940/28.09.06 г. на ОбС-Димитровград
 
5. Докладна записка вх. № 100-00-29/15.01.07 г. (изх. № 06-00-22/15.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно изменение на Решение № 1011/30.11.2006 г. на ОбС-Димитровград
 
6. Докладна записка вх. № 100-00-16/12.01.07 г. (изх. № 06-00-9/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно продажба на недвижим имот № 123004, м. “Гюладжа”, землище на гр. Меричлери, община Димитровград, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
7. Докладна записка вх. № 100-00-17/12.01.07 г. (изх. № 06-00-10/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно продажба на земя- частна общинска собственост в кв. Марийно, гр. Димитровград, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС
 
8. Докладна записка вх. № 100-00-18/12.01.07 г. (изх. № 06-00-11/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно продажба на земя- частна общинска собственост, в с. Злато поле, община Димитровград, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС
 
9. Докладна записка вх. № 100-00-27/15.01.07 г. (изх. № 06-00-7/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно замяна на недвижими имоти в землището на гр. Меричлери- собственост на Анастас Григоров Григоров, с част от общински недвижим имот в същото землище
 
10. Докладна записка вх. № 100-00-12/12.01.07 г. (изх. № 06-00-4/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно даване на съгласие за откриване на процедура за изготвяне проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на кв. 183, с цел отпадане на отреждането на УПИ ІІ “за училище”, както и отпадане на улица между о.т. 1215 и 1465, с цел обединяване на частни УПИ ХІІ-6445, VІІ-6445, VІ-6445 в кв. 189 с УПИ ІV-6445, V-6445, І-6445 и ІІ-6445 в кв. 183 по плана на Димитровград във връзка със заявено инвестиционно намерение
 
11. Докладна записка вх. № 100-00-19/12.01.07 г. (изх. № 06-00-12/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно придобиване на имоти по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост по предложение на МОН
 
12. Докладна записка вх. № 100-00-13/12.01.07 г. (изх. № 06-00-5/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно предоставяне на общински имот- част от общинска сграда в с. Крум, за безвъзмездно ползване от ТП “Български пощи”-Хасково за срок от 10 години
 
13. Докладна записка вх. № 100-00-22/15.01.07 г. (изх. № 06-00-16/15.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно предоставяне на помещение на ДПС-Димитровград, на бул. “Трети март” № 1
 
14. Докладна записка вх. № 100-00-15/12.01.07 г. (изх. № 06-00-8/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост- помещения на І етаж, източно крило в сграда на МБАЛ “Св. Екатерина”-Димитровград
 
15. Докладна записка вх. № 100-00-20/12.01.07 г. (изх. № 06-00-13/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно удължаване срока на действие на наемен договор между Община Димитровград и “МОБИЛ СТАР”ООД, Димитровград
 
16. Докладна записка вх. № 100-00-14/12.01.07 г. (изх. № 06-00-6/11.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно одобряване списък на жилищата- собственост на Община Димитровград
 
17. Докладна записка вх. № 100-00-23/15.01.07 г. (изх. № 06-00-17/15.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно определяне на основната наемна цена за жилища- общинска собственост
 
18. Докладна записка вх. № 100-00-30/15.01.07 г. (изх. № 06-00-24/15.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно приемане на програма за разходване на средствата от туристическа такса и такса за категоризация на туристически обекти в Община Димитровград през 2007 г, съгласно Закона за туризма
 
19. Докладна записка вх. № 100-00-31/15.01.07 г. (изх. № 06-00-25/15.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относноодобряване на количествата дърва за огрев за местното население от Общински и Държавен горски фонд през 2007 година
 
20. Докладна записка вх. № 100-07-01/15.01.07 г. от Николай Колев- Председател на Общински съвет-Димитровград относно закупуване и внедряване на система за електронно гласуване в ОбС-Димитровград
 
21. Докладна записка вх. № 100-00-24/15.01.07 г. (изх. № 06-00-18/15.01.07 г.) от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно предоставяне на временна финансова помощ в размер на 60 000 лв. на “Общинска охрана” ЕООД, Димитровград
 
22. Докладна записка вх. № 100-07-42/23.11.06 г. от инж. Пенко Ганев- Председател на СГ “Обединена левица” относно възстановяване на паметника на Георги Димитров в град Димитровград
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДИМИТРОВГРАД:/п/
/НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
Последна промяна: 21:45:00, 7 Март 2020

Още новини

Димитровград се превръща отново в столица на поезията

311

Димитровград ще бъде отново столица на поезията в България. В края на април ще започнат традиционните за града поетични празници - Дните на поезията "Пеньо Пенев". Програмата стартира от 25 април със спектакъла „Ние, Радичкови” в ОДТ „Апостол Карамитев“. Ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив ще представят…

Уреди и съоръжения за тренировки дари Добри Делев на Центъра за временно настаняване

226

Уреди и съоръжения за тренировки предостави безвъзмездно на Центъра за временно настаняване в Димитровград шампионът по културизъм и почетен гражданин Добри Делев. Уредите ще могат да се ползват от настанените, а идеята за дарението идва, когато управителят на Центъра вижда как двадесет и две годишният Даниел, който от скоро е сред…

При огромен интерес премина срещата на местния бизнес с директора на фонда "Условия на труд"

296

инж.Виолета Добрева - директор на Фонд „ Условия на труд“  към Министерство на труда и социалната политика се срещна днес в Димитровград с представители на бизнеса, институции, предприятия и директори на училища и детски градини. Срещата, която бе по покана на кмета на община Димитровград Иво Димов, премина при огромен…

Работна среща по превенция и сигурност

185

Представители на полицията, местната власт и институциите проведоха работна среща в община Димитровград. В нея участваха директорът на ОД на МВР - Хасково ст.комисар Чавдар Георгиев, зам.директорът комисар Иван Расоков, началникът на Районно управление-Димитровград гл.инспектор Християн Христов, кметът на община Димитровград Иво Димов, заместникът му Светослав Стойков, общински съветници, ръководствата…

Към всички новини