Издаване на удостоверение за декларирани данни [2071]