Издаване на разрешително за депониране на строителни отпадъци и земни маси

Правно основание: чл.25, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет Димитровград

Издаване на разрешително за депониране на строителни отпадъци и земни маси

Необходими документи:

  • Молба-декларация по образец, съгласно Наредба №5 за ЧУДООС


Обикновена услуга:            

  • срок – 30 дни
  • цена – за депониране на  строителни отпадъци - 4,70/куб.м.;
  • за депониране на  земни маси - 2,40/ куб.м.

Място на получаване: Гише № 5

Заявления:

Файлове: