Издаване на разрешително за депониране на строителни отпадъци и земни маси

Правно основание: чл.54, ал.1 от Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на Община Димитровград

Издаване на разрешително за депониране на строителни отпадъци и земни маси

Необходими документи:

  • Искане-декларация по образец, съгласно Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на Община Димитровград


Обикновена услуга:            

  • срок – 30 дни
  • цена – за депониране на  строителни отпадъци - 4,80/куб.м.;
  • за депониране на  земни маси - 2,40/ куб.м.

Място на получаване: Гише № 5

Заявления:

Файлове: