Издаване на разрешително за депониране на утайки от пречистване на отпадъчни води

Правно основание: чл 31 а, ал. 4 от Наредба №5 на Общински съвет Димитровград

Издаване на разрешително за депониране на утайки от пречистване на отпадъчни води

Необходими документи:

  • Искане-декларация по образец, съгласно Наредба №5 за ЧУДООС


Срок - 30 дни
Цена - за депониране на утайки от пречистване на отпадъчни води - 20.20 лв/куб. м.

Място на получаване: Гише № 5

Заявления:

Файлове: