Издаване на разрешително за отсичане, кастрене или преместване на растителност

Правно основание: т.11 от Приложение №1 към чл.64 от Наредба №10 на Общински съвет Димитровград

Издаване на разрешително за отсичане, кастрене или преместване на растителност

Необходими документи:

  • Искане в свободен текст  

Място на получаване: Гише № 5

Обикновена услуга
Срок Цена
30 дни 20,00 лв.

Заявления:

Файлове: