Издаване на позволително за бране на лечебни растения

Правно основание: т.12 от Приложение №1 към чл.64 от Наредба №10 на Общински съвет Димитровград

Издаване на позволително за бране на лечебни растения

Необходими документи:

  • Заявление по образец            

Място на получаване: Гише № 5

Обикновена услуга
Срок Цена
5 дни 20,00 лв.

Заявления:

Файлове: