Закупуване на заеманото общинско жилище

ОС-118. Закупуване на заеманото общинско жилище

І. Правно основание – чл. 40 от Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Декларация за семейно и имотно състояние.

ІV. Такса – няма

V. Срок – 90 дни

Файлове: