Издаване на удостоверения – преписи от данъчни книги и емлячни регистри за собственост на земи

Правно основание: чл. 12, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Издаване на удостоверения – преписи от данъчни книги и емлячни регистри за собственост на земи

Необходими документи:

  • Искане до Kмета на Община Димитровград в свободен текст
  • Име на собственика на земите

Място на получаване: Гише № 4

Обикновена услуга
Срок Цена
1 дни Безплатно