Регистрация на куче

СД-06. Регистрация на куче

I. Правно основание:

  • чл. 174 от Закона за ветеринарно медицинската дейност;
  • чл. 37 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/;
  • чл. 7 от Наредба №26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Димитровград

II. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите

III. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Декларация на основание чл. 7, ал. 2 от Наредба №26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Димитровград;

3. Копие от ветеринарно медицински паспорт на кучето;

4. Документ за платена такса за притежаване на куче

IV. Такси:

  • за 1 година – 10 лв.;
  1. Срок 3 дни .

 

Файлове: