ГРАДСКИ ЦЕНТЪР – БУЛЕВАРД „БЪЛГАРИЯ”

ГРАДСКИ ЦЕНТЪР – БУЛЕВАРД „БЪЛГАРИЯ”

Димитровград е замислен мащабно като инфраструктура и градоустройство. Специфичната архитектура съчетава в себе си грандиозната мечта, въплътена в тухли и бетон. Градският център носи неповторим характер на ансамбъл с необикновено звучене на цялост. Замислената градоустройствена идея с всички свои сфери на социални дейности е станала реалност и нейното въздействие е не само силно емоционално, но то е и исторически неповторимо.